Your Exclusive Solutions
Your Exclusive Solutions is in 2006 opgericht door Richelle Somefun-Van der Schoor. Zij heeft na een langdurige loopbaan in de arbeidsbemiddeling de nodige kennis vergaard en past haar deskundigheid met volle passie toe in haar werk.  Richelle heeft een studie HBO Bedrijfskunde afgerond en past deze kennis en ervaring toe in de praktijk. De kracht is haar oprechtheid, doorzettingsvermogen en mensenkennis. Ook het inzicht in het bedrijfsleven is optimaal aanwezig. De daadkracht en gedrevenheid maken Your Exclusive Solutions tot een kundige zakenpartner, waarbij ook het sociale aspect niet wordt vergeten.

Kernactiviteiten
Your Exclusive Solutions biedt u de volgende kernactiviteiten:

Opsomming werving Eindhoven yoursolutions

Werving en selectie:

Het bemiddelen van geschikte kandidaten voor vacatures met een vast dienstverband.

Opsomming werving Eindhoven yoursolutions

Detacheren/Uitzenden:

Er is sprake van een projectmatige capaciteitsvraag of een tijdelijke invulling.

Structurele oplossingen
Onze dienstverlening is gericht op het vinden van structurele oplossingen, hierbij zijn we transparant en richten wij ons op een persoonlijke benadering. Omdat elke onderneming anders is, zijn onze oplossingen dat ook. Wij zijn betrokken, daadkrachtig en hebben ondernemingsgeest en zullen ieder vraagstuk uiterst zorgzaam behandelen.

Partner in business
Your Exclusive Solutions vertaalt de personele vraagstukken van uw organisatie in een optimale personele bezetting. Als uw partner in business bieden wij u comfort en maatwerk, zodat u uw kostbare tijd kan besteden aan uw kernactiviteiten. Onze focus is te allen tijde gericht op het verhogen van uw bedrijfsresultaat door op het juiste moment de beschikbare kennis zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Hoogst persoonlijk
Persoonlijke benadering staat bij ons voorop. Wij hebben een meer dan gemiddelde interesse in wat u beweegt en verdiepen ons daar graag in. Your Exclusive Solutions streeft naar het opbouwen van duurzame relaties met opdrachtgevers en kandidaten. Hierdoor kunnen we ons goed inleven in uw persoonlijke situatie en een op maat gesneden oplossing aanreiken. 

Certificeringen
Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en mogen het SNA keurmerk voeren. Tevens zijn wij lid van de brancheorganisatie NBBU.

NEN 4400-1
De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, namelijk het ter beschikking stellen van arbeid.
Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

SNA keurmerk
Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

NBBU
De NBBU is de brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We behartigen de belangen van ruim 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.