Disclaimer
Hoewel de informatie op de Your Exclusive Solutions website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie streeft, kunnen we geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Your Exclusive Solutions kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Your Exclusive Solutions aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Your Exclusive Solutions op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Your Exclusive Solutions ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Your Exclusive Solutions beschermt de privacy van haar bezoekers. Alle privacy-gevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Your Exclusive Solutions spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Your Exclusive Solutions wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.