Apple heeft een belangrijke rechtszaak rondom de App Store verloren. Het gaat om een zaak bij de hoogste Amerikaanse rechter (het Supreme Court) waarin de vraag wordt gesteld van wie je als consument een app koopt. Van de ontwikkelaar of van Apple? Het lijkt een redelijk onbelangrijke vraag, maar de gevolgen kunnen groot zijn.

Van wie koop je in de App Store?

Een dergelijke zaak is al aangespannen. Een aanklager claimt dat Apple misbruik maakt van zijn monopoliepositie door 30 procent commissie over alle verkopen in de App Store te vragen. Hierdoor wordt de prijs van apps kunstmatig hoger. Het bedrijf uit Cupertino betoogde dat het slechts een tussenpersoon is en dat consumenten maar ontwikkelaars aan moeten klagen als ze het oneens zijn met de prijs van apps.

De hoogste Amerikaanse rechter ging hier echter niet in mee. Het Supreme Court oordeelde dat de iPhone-maker wel degelijk de verkoper van apps is. Consumenten betalen direct aan Apple en alleen het bedrijf uit Cupertino weet wie de apps in de App Store hebben gekocht. Er is geen mogelijkheid voor de ontwikkelaar om contact op te nemen met zijn kopers.

App Store

Potentieel grote gevolgen

Dit heeft als gevolg dat dit nu een antitrustzaak is geworden. Consumenten kunnen zich dus verenigen en Apple aanklagen voor het kunstmatig hoog houden van prijzen van apps. De aanklager claimt dat als consumenten andere opties hadden voor apps buiten de App Store, ze er minder voor zouden betalen. Apple zou dan onder “aanzienlijke druk” staan om zijn commissie die “pure winst” is te verlagen. Die optie is er nu echter niet en daarom maakt het bedrijf uit Cupertino misbruik van zijn positie, betoogt de aanklager.

Deze rechtszaak was fundamenteel. Als de rechter had geoordeeld dat je in de App Store wel degelijk bij een ontwikkelaar koopt, hadden consumenten geen basis om Apple op aan te klagen. Nu de raadsheren anders geoordeeld hebben, kan de iPhone-maker een collectieve rechtszaak van bezitters van iOS-apparaten verwachten.

Bron: https://www.onemorething.nl/2019/05/apple-verliest-rechtszaak-app-store/