Wat als jouw organisatie niet voldoet aan de nieuwe eisen van de Arbowet?

Zoals je misschien al weet, zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich bezig houden met het controleren van de nieuwe Arbowet. Wat betekent dit in de praktijk?

Hoe zal worden geïnspecteerd?

De inspecteur van de SZW kan zonder afspraak langs komen en mag het bedrijf controleren zonder toestemming van jou als werkgever. Je bent verplicht mee te werken bij alle stappen die de inspecteur neemt. De inspecteur kan het volgende doen:

 • Vragen stellen aan werknemers (of de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging).
 • Vragen stellen aan jou als werkgever.
 • Het controleren van de personeelsadministratie. Denk aan personeelsdossiers, contracten en loonadministratie.
 • De werkomstandigheden en het arbeidsomstandighedenbeleid controleren.

Wat houdt de inspectie van de nieuwe Arbowet precies in?

Met de nieuwe Arbowet worden de inspectiemogelijkheden van de Inspectie SZW uitgebreid. Dit betekent dat de Inspectie SZW meer mogelijkheden krijgt om maatregelen op te leggen. In sommige situaties is dit zelfs verplicht. Bijvoorbeeld indien het basiscontract niet aanwezig is. Is hiervan sprake dan kan de Inspectie SZW de volgende stappen nemen:

 1. Als het gaat om een niet zware of ernstige overtreding, zal de Inspectie SZW waarschijnlijk eerst een eis tot naleving van de wet vorderen.
 2. De inspecteur zal dan omschrijven wanneer de Inspectie tevreden is en het werk veilig en gezond is georganiseerd.
 3. De inspecteur geeft aan wat je moet doen en binnen welke termijn om de overtreding op te heffen.
 4. Bij een tweede controle wordt bekeken of je nu wel voldoet aan de Arbowet.
 5. Is dit niet gebeurd, dan zal de inspecteur een boeterapport opstellen.
 6. Het boeterapport wordt aan de zogenoemde boeteoplegger van de Inspectie SZW gestuurd.
 7. Deze boeteoplegger beoordeelt of een boete moet worden opgelegd.

Over de hoogte van de boetes is helaas nog weinig bekend. Waarschijnlijk zal dit op een later tijdstip worden bepaald. Je hebt tot 1 juli 2018 om te voldoen aan alle eisen van de nieuwe Arbowet. Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en alles hebt geregeld voor 1 juli 2018.

Bron: https://www.xperthractueel.nl/arbo/als-voldoet-aan-nieuwe-eisen-arbowet/